Disclaimer

Disclaimer

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van Escolit onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Escolit ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Escolit inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.
Escolit treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.