Lichtstudies

Lichtstudies

Escolit’s lichtstudies getuigen van een doorgedreven zin voor detail en professionaliteit. We hechten erg veel belang aan het adequaat inteken van de projecten, zowel van binnenruimtes als van buitenverlichting. Eerst wordt de site bezocht en worden gedetailleerde opmetingen gedaan. Bij relighting wordt de bestaande verlichting volledig doorgescand, niet enkel op vlak van lichtsterkte, maar ook op andere aspecten zoals kleurweergave. Daarna wordt alles ingetekend in onze lichtberekeningssoftware.

Enkel door het zo precies mogelijk intekenen van alle objecten en andere mogelijke lichtbelemmeringen, en het gebruiken van realistische parameters op vlak van reflectiecoëfficiënten, te verwachten vervuiling van de ruimte en technische verouderingsparameters van de gebruikte verlichtingsarmaturen, kan men een zo correct mogelijk simulatie maken van te verwachten lichtsterkte, ook op lange termijn. Escolit voert dan ook steevast controles uit van de reëel bekomen lichtsterkte na installatie.  Enkel door een dergelijke doorgedreven werkmethode kan aan de eindklant een bevredigend eindresultaat gegarandeerd worden.