Landbouw

Landbouw

In de landbouwsector worden verlichtingsarmaturen blootgesteld aan bepaalde speciale omstandigheden, afhankelijk van de toepassing.  Voor lagere stallen, bijvoorbeeld van varkens of kippen, is het van belang armaturen met een breed en uniform stralingspatroon te kiezen die bestand zijn tegen bepaalde toxische stoffen, ammoniakdampen en dergelijke. Ook een lage flicker coëfficiënt is van belang, zeker bij gevogelte.  De Escolit ETL4-serie is hiervoor aangewezen armatuur-serie voor deze toepassingen.

Voor de verlichting van melkveestallen is een onderhoudsvrije verlichting met jarenlange optimale lichtsterkte aangewezen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het lichtniveau (verlichtingssterkte uitgedrukt in lux) en het aantal branduren een invloed heeft op de melkproductie, maar ook op de groei van kalveren en het gedrag van melkvee. Bij een lichtregime van 16 tot 18 uur continu verlichten (zo’n 6200 branduren per jaar) met 200 lux, gevolgd door 6 tot 8 uur donker, kan de melkproductie tot 15% toenemen. Het lichtregime voor droogstaande koeien is precies andersom, namelijk 8 uur licht en 16 donker. Hierdoor kan een productieverhoging van ruim 3 kg per koe per dag tijdens de 4 eerste lactatiemaanden gerealiseerd worden. Door gebruik te maken van veel licht bij jongvee, kan men een snellere puberteit bekomen en ook het interval tussen afkalven en eerste inseminatie verkorten. De vruchtbaarheidscyclus kan dus sneller herstart worden.  In veestallen, die doorgaans een lage zijwand en hoge nok hebben, werken we vaak met duurzame IP65 klokarmaturen, zoals de EH2-serie of EH7-serie, om dit lichtregime op een economische manier te bekomen.