Visie

Visie

Escolit heeft een duidelijke visie voor het uitwerken van industriële verlichtingsprojecten. Lux (lichtsterkte) en € (kostprijs) zijn allerminst de enige twee belangrijke factoren. Bij het uitwerken van een project hanteren wij daarom steeds dezelfde visie gestoeld op 3 principes:

DE BUSINESS VAN DE KLANT BEGRIJPEN

Eerst en vooral proberen we altijd om ons in te leven in de omgeving en werkomstandigheden van de klant. We analyseren hoe gewerkt wordt en houden hier op allerlei vlakken rekening mee bij het bepalen van de functionele vereisten van de verlichting, niet enkel op vlak van vereiste lichtsterkte, maar ook voor allerlei andere factoren: lichtkleur, vereiste robuustheid van de armaturen, vervuiling van de ruimte, omgevingstemperatuur, belang van zo goed mogelijke kleurweergave, werkuren, verblinding van de lichtbronnen, en vele meer.

UITWERKING LICHTPLAN VOLGENS DE NORM

We werken steeds een uitgebreide studie uit, die volledig gemaakt wordt volgens de geldende Europese normen, hetzij EN 12464-1 voor de binnenverlichting van werkplekken, EN 12464-2 voor buitenverlichting, EN 12193 voor sportverlichting, of de relevante gespecialiseerde normen die gelden voor rijwegen, wegentunnels, voeding, omgevingen met risico voor stofexplosie, enz. Escolit houdt ook rekening met de reële factoren van de omgeving: correcte inschatting van het lichtbehoud doorheen de tijd, realistische weergave van de omgeving op vlak van licht-reflectie van de muren, vloeren en plafonds. Bij projecten in magazijnen gaan we zover dat we de rekken correct simuleren afhankelijk van de courant gestockeerde producten. Een donker kartonnen palletbox absorbeert nu eenmaal meer licht dan een wit metalen vat.

BEPALING OPTIMALE OPLOSSING

Wat dan wel de beste lichtoplossing voor industriële verlichting? Het is een vraag die vaak gesteld wordt en waarop geen eenduidig antwoord is, tenzij dan dat die volledig afhangt van de omstandigheden. Het reële aantal branduren, de bezettingsgraad van de ruimtes en het al dan niet aanwezig zijn van daglichtkoepels zijn maar een paar van de parameters die het nut van lichtsturing en sensoren bepalen. De algemene omgeving, binnen of buiten, speelt een rol in de keuze van het armatuur-type, en daarnaast zijn er nog tal van andere factoren zoals de te voorziene onderhoudskosten, het belang van lage verblinding, de slagvastheid van de armaturen bijvoorbeeld bij werkbank-verlichting, het optimale lichtkleur en de kleurweergave-index, bijvoorbeeld in labo’s of werkruimtes voor productcontrole. Al deze facetten worden – bovenop de voor de hand liggende parameters van lichtsterkte en energieverbruik – in rekening gebracht. . Escolit geeft altijd duiding bij de verschillende opties, en zal eveneens – in geval van een relighting – de huidige verlichtingsinstallatie op vlak van alle technische en functionele factoren vergelijken met de nieuwe voorstellen.