Chemie

Chemie

Escolit richt zich voornamelijk op toepassingen in de zware industrie, en een belangrijke sector hierin is de chemische nijverheid.  Vele van de robuuste industriële Escolit armaturen vinden hun toepassingen binnen deze omgeving.  Daarenboven is er voor de zones die explosiegevoelig zijn ons uitgebreid aanbod van armaturen met ATEX certificatie.

ATEX is de naam die wordt gegeven aan de richtlijn, die in de Europese Unie is uitgevaardigd en van toepassing is, waarin wordt beschreven welk type apparatuur is toegestaan om te werken in een mogelijk explosieve omgeving. Een potentieel explosieve atmosfeer wordt gedefinieerd als een atmosfeer die een explosie kan veroorzaken door de accumulatie van ontvlambare gassen, dampen, stof of vezels die deze bevat. Deze atmosferen kunnen op een bepaald moment worden gegenereerd of ze kunnen continu bestaan.

ATEX omgevingen wordt geclassificeerd op basis van het risico van deze explosie, en daarom is het zeer gebruikelijk om nomenclaturen als “ATEX Zone 1, 21” of “ATEX Zone 2, 22” in de reglementeringen te zien. Het type zone wordt bepaald met twee cijfers, waarbij elk cijfer aan een verschillende indicator beantwoordt.  Het eerste cijfer heeft betrekking op de mogelijke aanwezigheid van ontvlambare gassen of dampen, waarbij zone 0 een zone is waar lange tijd of zelfs altijd een explosieve atmosfeer heerst, zone 1 waar dit af en toe het geval is, en zone 2 waar de kans op het ontstaan van dit soort atmosfeer zeer beperkt is, en bovendien steeds voor korte tijd.  Het tweede getal heeft betrekking op de mogelijke aanwezigheid van brandbaar stof in de atmosfeer. Bij zone 20 is de aanwezigheid van brandbaar stof gangbaar tijdens de normale activiteit die in die ruimte plaatsvindt, in zone 21 is dit af en toe zo, terwijl zone 22 wordt gekenmerkt door een geringe aanwezigheid van brandbaar stof, en als dat wel het geval is, moet het voor korte tijd blijven.

Escolit’s ATEX gamma voorziet in armaturen geschikt voor zowel zones 20, 21 als 22 en IA, IIB en IIC omgevingen met explosieve gassen.  De armaturen hebben altijd een volledige Europese EX-keuring, en er is een uitgebreid gamma van accessoires beschikbaar voor speciale bevestigingen, bijvoorbeeld op palen, metalen leuningen of trappen en dergelijke.

Contacteer ons voor meer toelichting, afhankelijk van uw exacte vereisten, om te duiden welke producten voor uw situatie geschikt zijn.